ORTAOKUL

Yiğit Ortaokulunda, yabancı dilin bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle, amacımız; kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, dünya vatandaşı olması beklenen,  yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir. Avrupa Ortak Müfredat Çerçevesini esas alarak hazırlanan yabancı dil programımız ile hedefimiz, öğrencilere gerekli dil becerilerini kazandırarak iletişim kurmalarını sağlamaktır. Her seviye için düzenlenen gösterilerle öğrencilerimiz yıl içinde öğrendikleri becerileri sahnede sergilemektedirler. Okulumuzun her yaz dünyanın en iyi dil okulu ödülü sahibi ‘DiscoverySummer’ ile İngiltere’de sunduğu yaz okulu imkanı ile de öğrencilerimizin öğrendiklerini pratiğe dökme, yeni kültürler keşfetme, vizyonlarını geliştirme gibi fırsatlara sahiptir.


Hedeflerimiz;

•  İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri gelişmiş ve eğitim dili İngilizce olan bir yükseköğrenim programını tamamlayabilecek, İngilizceyi akademik ortamlarda rahatlıkla kullanabilecek öğrenciler yetiştirmektir.

•  Dilin doğal ortamını öğrencilerimize yaşatarak, onların severek, isteyerek dil edinimini gerçekleştirecekleri ortamlar yaratmaktır.

•  Dilin bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle, kendilerini sadece anadillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, dünya vatandaşı olması beklenen, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.

•  Öğrencilerimizin bireysel öğrenme farklılıkları ve gelişim düzeyleri gözetilerek tüm etkinliklerde farklı öğrenme ve öğretme araç ve stratejileri kullanmaktır.

•  Tüm okullarda yapılan akademik çalışmalarda öğrencilerimizi dil yeterlilik sınav standartlarına uygun düzeye getirmektir.

•  Proje tabanlı çalışmalar yaparak öğrencilerimizin dil seviyesini uluslararası standartlara taşımaktır.

•  Seviyelerine uygun uluslararası dil sınavlarında (Cambridge) yeterliliklerini sağlamaktır.

     5. Sınıflarımızda 15 saat İngilizce eğitimi verilmektedir.

    Tiridi