ORTAOKUL

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözebilen, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Özel Yiğit Eğitim Kurumlarında yürütülen rehberlik hizmetlerinde sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim ağı kurulur. Tüm öğrencilerimizin rahat bir eğitim hayatı geçirmelerini hedefleyen çalışmalar işbirliği esaslarına dayalı olarak yürütülür.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde; gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği ve rehberlik hizmetlerimizin tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize açık olması en önemli ilkelerimizdir.

Öğrencilerimizin kişisel, sosyal ve akademik anlamda sahip oldukları becerilerini fark etmelerine ve bu becerileri etkin bir şekilde kullanabilmelerine yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik çalışmalarımızda:  

Okula başlangıç sürecinden itibaren yapılan görüşmelerden ve gözlem formlarından yararlanılarak her öğrencimizin kişisel dosyası oluşturulur. Öğrenci tanıma çalışmalarımız bire bir veli ve öğretmen görüşmeleriyle desteklenerek öğrencilerimizin bireysel ve grup içerisindeki gelişiminin takibi yapılır.

  • Dönem başında okula, sınıfına, öğretmen ve arkadaşlarına uyumunu rahatlatacak tanışma ve kaynaştırma oyunlarına yer verilen oryantasyon planlaması yapılır. Yaş dönemi özelliklerine bağlı olarak her öğrencimizin uyum sürecinin farklı olduğu göz önüne alınır ve oryantasyon süreci tüm grubun uyumunu kapsayacak şekilde döneme yayılır.
  • Gelişim özelliklerine uygun olarak belirlenen kazanımlar doğrultusunda yıllık etkinlik planlaması yapılır ve sınıf öğretmenlerinin işbirliği ile öğrencilerimizin sosyal becerilerini destekleyen ve olumlu davranışların yerleşmesine yardımcı olan etkinlikler grup içerisinde uygulanır.
  • Dönem içerisinde ihtiyaç duyulan durumlarda bireysel destek çalışmaları yürütülerek öğrenci, öğretmen ve velilerimizle bireysel görüşmeler yapılır. Görüşmeler sonucunda alınan kararlar doğrultusunda yönlendirme ve takip planlaması yapılarak süreç içerisinde velilerimize geribildirim verilir.
  • Aylık olarak belirlenen konularda velilerimizi bilgilendirme amaçlı bildiriler ve aylık çalışmalarımızı özetleyen bültenler hazırlanarak internet sitemizde yayınlanır.

 

Öğrencilerimiz eğitim dönemi sonunda;

Bireysel farklılıkları ve yaş dönemi özelliklerine uygun şekilde kendini ifade edebilen,

Duygularını fark edebilen,

Çevresine uyumlu,

Sorumluluk bilinci edinmiş,

Paylaşmayı bilen,

Neden-sonuç ilişkisi kurabilen,

Problem çözme becerileri gelişmiş,

Arkadaş ilişkilerinde tutarlı öğrenciler olarak bir üst kademeye hazırlanırlar. Yürütülen rehberlik çalışmalarımız, planlanan oryantasyon çalışmalarıyla sonlandırılır.

    Tiridi