ORTAOKUL

Tüm derslerde tam öğrenme modeli benimsenerek, öğrencimizin okulda öğrenme edinimini sağlaması hedeflenir. Her hafta her dersten o hafta işlenen konuların kazanımını ölçen hafta sonu ödevleri verilir.

Öğretmenlerimiz tarafından birebir kontrol edilerek, geri bildirimleri hem öğrencilerimiz hem de Gözlem Karneleri aracılığıyla da velilerimiz ile  paylaşılır. Bu bilgilenme sürecinde, ölçme ve değerlendirme sonucunda tam öğrenmenin sağlanmadığı konular varsa, düzeltici çalışma faaliyeti ile telafi edilerek tam öğrenme sağlanır.

LGS  sınavlarına ön hazırlık amaçlı olarak 26Ağustos- 06 Eylül 2019 tarihleri arasında 8.sınıf öğrencilerine oryantasyon programı planlanmıştır.  Ayrıca 2019-2020 öğretim yılı içinde LGS  sınavına öğrencileri daha iyi hazırlayabilmek için; 6.- 7.ve 8.sınıf öğrencilerine  cumartesi günleri sabah diliminde “LGS HAZIRLIK KURSLARI” yapılır.

Hafta içi ETÜT saatlerinde; Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi-İngilizce-Sosyal Bilgiler derslerinin   konuları ek olarak işlenir, öğrencilere konu testleri ve yaprak testler verilerek sınava hazırlanmaları sağlanır.  Ayrıca; 8.sınıf öğrencilerine haftanın belli günlerinde 16:00—17:00 saatleri  arasında  LGS sınavı öncesi  OSÇP (Okul Sonrası Çalışma Programı) uygulanarak öğrencilerin akademik başarılarının en üst seviyeye  çıkarılması  amaçlanır.  8.Sınıf öğrencileri ; her hafta  6. ve 7.sınıf öğrencileri, ayda  1 defa “ DENEME SINAVI” na katılırlar. 8.Sınıflar için hafta içi perşembe günü  7. - 8. ve 9. dersler sınav saatleri olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz deneme sınavları olurken diğer derslerden geride kalmayacaktır.

    Tiridi