ORTAOKUL

KODLAMA

 

     Kodlama, bilgisayara  yapmasını istediğimizi algoritmik bir şekilde anlatma yöntemidir. Dijital dünyayı yöneten kodlardır. Gelecekte her şey daha çok dijitalleşeceği için de çocuklarımıza kodlamayı öğretmeliyiz. Çünkü dijital çağın mühendisleri, inşacıları, tasarımcıları onlar olacaklardır. Okulumuzda kodlama; anaokulu hazırlık sınıfından başlayıp ilkokulun tamamında ve ortaokul 7. sınıfa kadar ders olarak işlenmektedir.  

 

      Kodlama öğrenmek öğrencilere ne kazandırır?

 

  • Problem çözebilme
  • Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilme
  • Analitik düşünebilme
  • Yeni fikirleri keşfedebilme gibi yetenekler kazandırır.
    Tiridi