ORTAOKUL

İlkokul Ve Ortaokul Eğitim Programımız, öğrencinin okul yaşamındaki başarı ve becerilerini artırmak, ders çalışma ve ödev yapma isteğini geliştirmek, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş uygulamaları ders ortamında yaşatmak, etkin okuma-anlama, test çözme, yazılı ifadeyi geliştirme, zamanı etkin kullanma ve potansiyelini artan bir performans ile sergileme imkanı veren bir programdır.

Bilimsel verilere dayalı öğrenme modeli ile gücünü bilgiden alan öğrencileri hayata ve ortaöğretime hazırlamak, temel eğitimin vazgeçilmez hedefidir.

İyi insan, ülkesini seven, ahlaklı, hoşgörülü, yardımsever, özgüvenli, saygı ve sevgi dolu bireyleri pozitif okul iklimini kurarak yetiştirmektir.

    Tiridi