İLKOKUL

Amacımız kendini farklı dillerde ifade edebilen, farklı kültürlerin insanları ile iletişim kurabilen, kendi değerlerine sahip nesiller yetiştirmektir.

İlkokul sınıflarımızda son ders saatleri kapsamında, haftada 4 saat etüt dersleri yer alır. Derslerinde akademik ve duyuşsal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize yardımcı olmak üzere, sınıf öğretmenlerinin etkin çalışmalarıyla, öğretim hedeflerine uygun olarak planlanır.

Ayrıca, Okul sonrası Etüt Dersliğinde ödev yapma ve ders çalışma takviyeleri nöbetçi öğretmen liderliğinde akşam saat 17.30’a kadar gerçekleştirilir.

Ödev yapmak, öğrenmenin pekiştiği son adım ise, etüt anlayışımız, eksik ödevlerin tamamlanmasıyla kısıtlı olmayıp, öğrencilerimizin öğrenme biçimleri tespit edildikten sonra, yaşayarak öğrenme ilkesi amacıyla; derslerde karşılaştığı bir problemi veya konuyu ezberden değil, yaratıcı yönlerini açığa çıkararak, etkin öğrenme sınıf ortamının oluşumuna katkıda bulunmayı ilke edinmektedir.

Yiğit İlkokulunda, yabancı dilin bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle, amacımız; kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, dünya vatandaşı olması beklenen,  yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir. Avrupa Ortak Müfredat Çerçevesini esas alarak hazırlanan yabancı dil programımız ile hedefimiz, öğrencilere gerekli dil becerilerini kazandırarak iletişim kurmalarını sağlamaktır. Her seviye için düzenlenen gösterilerle öğrencilerimiz yıl içinde öğrendikleri becerileri sahnede sergilemektedirler.

 

İngilizce Eğitimi: Dördüncü sınıftan itibaren İngilizce eğitimleri haftada 15 saate yükselmektedir. Haftalık İngilizce eğitiminin 10 saati Türk İngilizce Öğretmeni tarafından, 5 saatti de anadili İngilizce olan İngilizce öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Okulumuzda verilen İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizcenin sevdirilmesi amaçlanır.

3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz Cambridge UniversityYoungLearners sınavına yönlendirilerek bu tecrübeyi edinmeleri,İngilizce seviyelerini uluslararası düzeyde belgelendirme imkanı sağlanmaktadır.

İngilizce kulüp çalışmaları ile drama, proje, oyun, şarkı ve etkinliklerle, öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmeleri hedeflenir.

Öncelikli hedefimiz öğrencilerin dil öğrenme kavramını dersin dışına taşımasına yardımcı olarak sonsuz bir öğrenme süreci yaratmaktır. Alanlarında uzman olan öğretmenlerimiz klasik ders anlatma/eğitme yöntemlerinden farklı olarak öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmektedir. Böylece bir dili nasıl kavrayabileceğini fark eden öğrenci kendi gelişimine her an katkı sağlamaya devam etmektedir.

Yiğit Okullarında İngilizce, dersten öte her an yaşayan ve yaşanarak öğrenilen bir olgudur. Gelişen global dünyada Yiğit Okulları olarak dil öğrenmenin adım adım giden uzun bir süreç olduğunu biliyor, göstermelik ve geçici bilgi gösterilerinin yerine kalıcı ve geliştirici öğrenme sağlıyoruz.

 

2. Yabancı Dil; İspanyolca

İspanyolca ikinci bir yabancı dil olarak , tüm dünyada en çok rağbet gören birkaç lisandan biridir. Bunu dikkate alarak, ikinci yabancı dilde de İngilizce eğitiminde olduğu gibi dört dil becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmanın geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimizin dilsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

    Tiridi