İLKOKUL

Biz Yiğit Eğitim Kurumları olarak, aydın fikirli insanların da bildiği gibi; kitap insanın hayata ve olaylara bakışını güçlendirir,kitap okuyanın genel kültürü yüksek, hayal gücü geniş olur, aklını iyi kullanır, daha sağlıklı düşünür, daha iyi karar verir, sabit ve yanlı düşüncelerden uzaklaştırır düşüncesini benimseyen bir kurumuz.

Atatürk,  “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” söylemiyle okuma aşkını milletinede aşılamak istemiştir.  Atatürk, kitap okumayı tutku derecesinde severdi.Bireylerin kitap okuyarak kendilerini geliştirebilecekleri ile ilgili gençlere öğütler verirdi.

Okul olarak, çocuklarınkitap okuma alışkanlığı kazanmasında,en başta anne ve babaların davranışlarının önemli ve belirleyici rolü olduğunu kişisel sohbetlerimizde vurgularız.

Okulumuz için okuma saatleri, kütüphane ve kitap fuarlarına yapılan geziler, yazarlarla tanışma ve sohbet etme etkinlikleri çok önemlidir.

Kitapsız bir dünya insanı cehalete götürür. Cehalet ise kişinin ve toplumların en büyük düşmanıdır. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi öğrenilmek isteniyorsa o toplumdaki kitap okuma düzeyine ve kütüphane sayısına bakılmalıdır. Çok okuyan ve kitaplarına değer veren ülkeler genellikle gelişmişlik düzeyi yüksek olan toplumlardır. Yiğit Okulları olarak kitap okumaya bakış açımız budur. Bu nedenle her sabah sınıflarımızda kitap okuma saatlerimiz vardır. Öğrencilerimizle kütüphanemize gider ve kitap okuruz. Kitap inceleme etkinlikleri yaparız.

Kitap okuma sevgisi ve kütüphane alışkanlığı çocuklara küçük yaşlardan itibaren verilmelidir. Bu alışkanlık erken yaşlarda kazandırıldığında çocuk daha bilgili hale gelecek ve bu alışkanlığını ömür boyu devam ettirecektir. Aydınlık bir gelecek için kitapları ve kütüphaneleri korumak gerekmektedir. Bu bilinçle okul kütüphanemizi her seviyede etkin kullanır, okuma saatlerimizi okul kütüphanemizde yapmanın mutluluğunu tadarız.

 

Okumanın, çocuğun iletişim kabiliyetlerine önemli katkılarda bulunduğunun bilincindeyiz.  Kendisine kitap okunan çocukların dil gelişmesinin sağlıklı olduğunu, kitap okuyan çocukların iletişim kapasitelerinin arttığını, günümüz bilgi ve iletişim toplumunda kendini iyi ifade eden kişilerin başarılı olduğunu bilerek etkinlikler düzenleriz. Okunacak doğru kitapları seçmede öğrencilerimize destek veririz.

    Tiridi