İLKOKUL

KODLAMA

 

     Kodlama, bilgisayara  yapmasını istediğimizi algoritmik bir şekilde anlatma yöntemidir. Dijital dünyayı yöneten kodlardır. Gelecekte her şey daha çok dijitalleşeceği için de çocuklarımıza kodlamayı öğretmeliyiz. Çünkü dijital çağın mühendisleri, inşacıları, tasarımcıları onlar olacaklardır. Okulumuzda kodlama; anaokulu hazırlık sınıfından başlayıp ilkokulun tamamında ve ortaokul 7. sınıfa kadar ders olarak işlenmektedir.  

 

      Kodlama öğrenmek öğrencilere ne kazandırır?

 

  • Problem çözebilme
  • Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilme
  • Analitik düşünebilme
  • Yeni fikirleri keşfedebilme gibi yetenekler kazandırır.

TEKNOLOJİ

 

      Teknolojiyi  kullanabilen ve teknoloji üretebilen bir nesil yetiştirmek adına okulumuzda dijital okuryazarlık, dijital vatandaşlık, robotik kodlama gibi eğitimler vermekteyiz. 

 

       Robotik Kodlama Nedir?

 

       Elektronik devreler kurularak ve kodlama dilleri kullanılarak ihtiyaç duyulan yönde komut verme işlemidir. Robotik kodlama, çocukların motor becerilerinin gelişmesine ve mekanik düzeneklerin çalışma mantığını öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.

 

        Kazandırdığı yetenekler;

 

  • Teknolojiyi verimli kullanabilme
  • Tasarım geliştirebilme
  • Soyut kavramları somut materyallerle birleştirebilme
  • Üretim odaklılık gibi yetenekler kazandırır.
    Tiridi