İLKOKUL

Öğrencilerimiz için temel felsefemiz, öğrenci odaklı, aktif ve tam öğrenmeye dayalı, her öğrencinin bir değer olduğu ilkesini içselleştirmiş bir eğitim sistemini uygulamaktır.

Bu amaçla, Tam Öğrenme Modelini kavram, bilgi, beceri, tutum, davranış kriterleri üzerine kurup, bilgiyi depolamak yerine, öğrenme sorumluluğunu öğrencilerin üstlenmesine olanak tanımayı hedeflemektedir. Her öğrencinin farklı öğrenme stillerini dikkate alarak dersi destekleyici etkinliklerin yapılmasına özen gösterilmektedir.

    Tiridi