İLKOKUL

İlkokul Eğitim Programımız

 Öğrencilerimiz için temel felsefemiz, öğrenci odaklı, aktif ve tam öğrenmeye dayalı, her öğrencinin bir değer olduğu ilkesini içselleştirmiş bir eğitim sistemini uygulamaktır.

 İyi insan, ülkesini seven, ahlaklı, hoşgörülü, yardımsever, özgüvenli, saygı ve sevgi dolu bireyleri pozitif okul iklimini kurarak yetiştirmektir.

 İlkokul Eğitim Programımız, öğrencinin okul yaşamındaki başarı ve becerilerini artırmak, ders çalışma ve ödev yapma isteğini geliştirmek, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş uygulamaları ders ortamında yaşatmak, etkin okuma-anlama, test çözme, yazılı ifadeyi geliştirme, zamanı etkin kullanma ve potansiyelini artan bir performans ile sergileme imkânı veren bir programdır. Bilimsel verilere dayalı öğrenme modeli ile gücünü bilgiden alan öğrencileri hayata ve ortaöğretime hazırlamak, temel eğitimin vazgeçilmez hedefidir.

 Bu amaçla, bilgi, beceri, tutum, davranış kriterleri göz önünde bulundurularak, bilgiyi depolamak yerine, öğrenme sorumluluğunu öğrencilerin üstlenmesine olanak tanımayı hedeflemektedir. Her öğrencinin farklı öğrenme stillerini dikkate alarak dersi destekleyici etkinliklerin yapılmasına özen gösterilmektedir.

 Derslerinde akademik ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize yardımcı olmak üzere, sınıf öğretmenlerinin etkin çalışmalarıyla, öğretim hedeflerine uygun olarak planlanır.

 Tüm derslerde akıllı tahta teknolojisi aktif olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin görsel ve işitsel hafızaları güçlendirilmekte, konuları interaktif bir şekilde öğrenmeleri, bilgisayar ve internet kullanımı ağırlıklı projeler ile de bilişim teknolojilerini kullanmaları ve bilgilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Okulumuzda ölçme ve değerlendirme, MEB Müfredat Programı doğrultusunda öğrencinin yaptığı sınıf içi çalışmalara ağırlık verilerek yapılır. Değerlendirme, öğretim programlarının planlanmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerde ulaşılması hedeflenen bilgi, beceri ve davranışlarının gelişiminin süreç içinde izlenmesi ve bu gelişimin sonuçlarının çeşitli araçlar ve yöntemlerle ölçülmesi ilkesine dayanmaktadır.

 Öğrencilerimizi araştırmaya ve yeni bilgiler öğrenmeye yönlendirecek araştırma ve sunum ödevlerinin verilmesi, iletişim, sunum ve toplum karşısında düzgün konuşma, edindiği bilgileri aktarma fırsatı vererek onların gelişimine katkı sağlamak amaçlanır. Öğrenciler, dönem boyu farklı derslerde yaptıkları çalışmaları öğrenci dosyalarında düzenli biriktirirler. Bu dosyalardan, gelişimini gösterdiğine inandığı veya kendini ifade ettiğini düşündüğü çalışmayı seçer ve neden seçtiğini açıkladığı bir formla birlikte ifade eder. Bu çalışmalarını portfolyo dosyasına yerleştirir. Öğrencilerimiz, belirlenen zaman dilimlerinde velisine ve öğretmenine portfolyo dosyasını sunar. Bu sistemle öğrencilerimiz, öz değerlendirme becerilerini geliştirir, gelişmiş olan ve gelişmesi gereken yönlerini fark eder. Kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, yenilikçi, üretken bireyler olarak hayata hazırlanır.

    Tiridi