ANAOKULU

GELİŞİMİ  İZLEME  VE  DESTEKLEME ÇALIŞMALARI

• Ölçme Değerlendirmeler

• Portage Gelişim Ölçeği

• Okul Olgunluğu Tespit Etme Çalışmaları

• Bireysel Veli Görüşmeleri

• Aile Danışmanlığı

 

Ölçme-Değerlendirmeler

Ön ölçme-değerlendirme uygulamaları çocuğun yaş gelişim özelliğine göre, bulunduğu yaş grubunda gerçekleştirmesi beklenen becerileri/kazanımları içerir. Birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere, senede iki defa uygulanır.  Birinci döneme göre hangi alanlarda geliştiği, hangi alanlarda öğrenciye destek verilmesi gerektiği tespit edilir. Sene içinde yapılacak olan bireysel görüşmelerde detayları velilerimizle paylaşılır.

Portage Gelişim Ölçeği

Portage, 0 – 6 yaş dilimindeki çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını belirlemekte kullanılan uluslararası bir ölçektir ve çocukların gelişimini değerlendirmeye yarar. Çocukların tüm gelişim alanlarındaki becerileri her ay takip edilir ve değerlendirme sonuçları sene içinde çeşitli aralıklarla yazılı rapor şeklinde de velilerimize sunulur.

Okul Olgunluğunu Tespit Etme

Hazırlık sınıfı öğrencilerine uygulanan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 1. Sınıfa hazır oluşluk düzeyini akademik olarak belirleyen bir testtir. Okulumuzun uzman gelişim psikoloğu tarafından uygulanır ve ikinci dönem yapılan bireysel görüşmelerde değerlendirme sonuçları velilerle sözel olarak paylaşılır.

Bireysel Veli Görüşmeleri

Bireysel veli görüşmeleri, okul müdürü sınıf öğretmeni ve okul psikoloğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Öğrencinin güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarına yönelik velilere geri bildirim verilir. Okul-veli ve öğrenci işbirliği içinde neler yapılabileceği ile ilgili önerilerde bulunulur ve çocuğun sağlıklı gelişimi hedeflenir.

Aile Danışmanlığı

Veli, sınıf öğretmeni veya okul psikoloğu tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, bireysel görüşmeler haricinde de önceden randevu oluşturularak görüşmeler organize edilir.

PSİKOLOJİK  DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ OLARAK ÖĞRENCİYE VE VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

  • Oryantasyon Çalışmaları
  • Aylık Rehberlik Bültenleri
  • Bireysel Farklılıkların Takibi
  • Öğrenciler İle Bireysel Görüşmeler
    Tiridi